Avís legal

AVÍS LEGAL


RQ serveis Culturals, proveït amb NIF/CIF J55300784, adreça
Pl. Gonçal Cutrina 1, 1er, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet de Cerveseria Catalluna.
Amb els límits establerts en la llei, RQ serveis Culturals no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació no vinculen a RQ serveis Culturals ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La pàgina d'Internet de Cerveseria Catalluna pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que RQ Serveis Culturals no pot controlar. Per tant,
RQ Serveis Culturals, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website, són propietat exclusiva de RQ Serveis Culturals o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de RQ Serveis Culturals.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que RQ Serveis Culturals ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de RQ Serveis Culturals amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a cerveseria@catalluna.cat o en la direcció Pl. Gonçal Cutrina 1, 1er. 17500 Ripoll, Girona.